Suomeksi | På svenska

Tervetuloa Pelastusopiston nettihakuun!

Voit hakea Pelastusopiston hätäkeskuspäivystäjä-, pelastaja- ja alipäällystötutkintoon johtavaan koulutukseen sekä pelastusalan päällystötutkintoon (AMK).

Koulutustarjonnasta näet, mitkä hakujaksot ovat meneillään.

Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset, sirullisen henkilökortin tai mobiilivarmenteen. Palvelu on avoinna koko hakujakson ajan ja sulkeutuu jakson viimeisenä päivänä kello 16.15.

Sinun tulee toimittaa Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet (Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla viimeistään 7 päivän sisällä hakujakson päättymisestä.

Pelastusopiston nettisivuilta voit tarkistaa hakukelpoisuusehdot, aikataulut, hakuihin vaadittavat liitteet ja tutustua hakulomakkeeseen.

Sinun PITÄÄ seurata nettihaun kautta hakemuksesi etenemistä ja sinulle saapuvia viestejä ja päätöksiä.

Koulutustarjonta

Tutkintokoulutus Hakujakso Koulutus alkaa
Hätäkeskuspäivystäjätutkinto 12.7.2021 - 6.8.2021 10.1.2022 Hae
Hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma on Hätäkeskuslaitoksen, Pelastusopiston sekä Poliisiammattikorkeakoulun suunnittelema opintokokonaisuus,  joka johtaa hätäkeskuspäivystäjätutkintoon. Koulutusohjelma tähtää päivystäjien ammatillista asiantuntemusta edellyttävän tehtäväalueen hallitsemiseen.  Opintojen laajuus on 90 opintopistettä (op). Tutkinto antaa kelpoisuuden päätoimisiin hätäkeskuspäivystäjän virkoihin. Lue lisää ammattialasta: www.112.fi.

Tulevat koulutustarjonnat

Tutkintokoulutus Hakujakso Koulutus alkaa
Pelastajatutkinto 9.8.2021 - 3.9.2021 10.1.2022
Opiskelu pelastajatutkinnossa kestää kolme lukukautta (1,5 v). Tutkinto antaa kelpoisuuden palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan ja pelastajan virkoihin. Opiskelu on pääsääntöisesti lähiopiskelua.
Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) 30.8.2021 - 24.9.2021 10.1.2022
Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) suoritetaan Kuopiossa Pelastusopistolla. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja siinä opiskeluoikeusaika on neljä vuotta. Pelastusalan päällystötutkinto antaa sinulle edellytykset toimia kaikissa pelastuslaitosten päällystötehtävissä. Tutkinnon tavoitteena on valmistaa sinusta pelastustoimen tarpeisiin laaja-alaisesti toimiva ja ajatteleva, ja omaan ammatilliseen kehitykseesi sitoutunut pelastustoimen asiantuntija. Toimiessasi vastuullisissa tehtävissä, sinun tulee olla sisäistänyt roolisi yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Valmistuessasi palopäällystön koulutuksesta, sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot niin pelastusalan toiminnasta, kuin myös henkilöstöjohtamisen, itsesi johtamisen sekä julkisen hallinnon organisaatioiden osalta.